Hulp nodig bij een tuchtzaak? 

                 

Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl is in 2018 opgericht door Trieneke Bos. Zij treedt al enige jaren op als gemachtigde voor voetbalverenigingen / spelers bij tuchtzaken.

 

Uit ervaring weet zij dat bestuursleden van met name kleine voetbalverenigingen/ spelers veelal over onvoldoende kennis beschikken van het voetbaltuchtrecht en daardoor niet (goed) weten hoe nu te handelen wanneer zij met een tuchtzaak worden geconfronteerd.   

 

In de afgelopen jaren heeft Trieneke Bos menig voetbalvereniging/speler bijgestaan in :

  • het omzetten van de straf 'uit het lidmaatschap van de KNVB gezet' naar een schorsing van enkele jaren;
  • het verkrijgen van vrijspraak voor opgelegde straffen (punten in mindering en het niet mogen spelen van een beslissingswedstrijd); 
  • advisering bij het opstellen van verklaringen/verweerschriften;
  • advisering bij het al dan niet accepteren van een schikkingsvoorstel van de Aanklager;
  • begeleiden van verenigingen/spelers bij een mondelinge behandeling;
  • het begeleiden van een procedure naar aanleiding van een gestaakte wedstrijd en het bewerkstelligen dat de wedstrijd alsnog wordt uitgespeeld.  

 

Alhoewel de prioriteit ligt bij het begeleiden en afhandelen van tuchtzaken wordt Trieneke Bos de laatste jaren steeds vaker door verenigingen/spelers ingeschakeld om te bemiddelen bij problemen met overschrijvings-/dispensatieverzoeken.

 

Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl inventariseert zoveel mogelijk (relevante) vonnissen van de arbitragecommissie van de KNVB en vonnissen van kort geding procedures bij de civiele rechter (aangespannen door voetbalverenigingen tegen de KNVB) ten behoeve van een databank. Verenigingen kunnen hieraan hun medewerking verlenen en/of de gegevens downloaden voor hun eigen tuchtzaken.

 

Mocht u als vereniging / speler betrokken raken bij een tuchtzaak en wenst u vervolgens op korte termijn advies te ontvangen hoe nu te handelen, vul dan bij Contact het formulier in. Er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.