Column Rob Jacobs

Gepubliceerd op 22 oktober 2018 om 20:59

Bovenstaande column van Rob Jacobs van vandaag slaat de spijker precies op zijn kop. Volgens de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee kunnen verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE accepteren en er zou maar een schorsing worden uitgesproken of de kort gedingen vliegen je om de oren in Zeist. Volgens Jan Dirk van der Zee wordt de KNVB Tuchtrechtspraak per definitie gezien als een instituut, waar je tegen aan kunt schoppen. Ik ben blijkbaar zo'n iemand die namens verenigingen en spelers tegen het instituut aanschopt. En dat doe ik niet om de KNVB tuchtorganen te pesten of omdat ik geen NEE kan accepteren. Dat doe ik namens verenigingen en/of spelers omdat de Tuchtorganen ook fouten maken, niet altijd consequent zijn en regelmatig een uitspraak doen die niet correct is.  Als voorbeeld geef ik mijn recentste zaak van juni 2018 waar een vereniging in beroep gaat van een opgelegde straf van de Tuchtcommissie. In de uitspraak verzuimt de Tuchtcommissie de vereiste termijn voor het voorwaardelijk uit de competitie op te nemen. De Aanklager had als advies gegeven : voorwaardelijk uit de competitie hangende het seizoen.

De Commissie van Beroep gaat mee in mijn aangevoerde grond van verzuim en zegt dat er volgens art. 84 lid 1 sub b onder 3 RTA is voorgeschreven dat bij een (deels)voorwaardelijke strafoplegging onder meer aangegeven dient te worden hoe lang de proeftijd duurt en wanneer deze eindigt. Dat is in dit geval niet gebeurd. De Commissie van Beroep mag op grond van art. 96 lid 4 sub b RTA de zaak af doen. Omdat het hier volgens de Commissie van Beroep om een omissie gaat wordt er vervolgens ineens ook nog vermeld dat het team de afgelopen jaren vaker bij wanordelijkheden is betrokken en aangezien er volgens de KNVB geen spijt door de vereniging is betuigd wordt de termijn ineens een jaar in plaats van hangende de competitie zoals in eerste instantie was bepaald. 

Met andere woorden, je wijst de tuchtorganen op hun tekortkomingen/fouten en je wordt vervolgens in hoger beroep genadeloos afgestraft door een strafverhoging. Dat is geen rechtspreken. Dat neigt naar mijn mening meer naar een staaltje machtsvertoon!

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.