Strengere richtlijnen seizoen 2021/2022 voor COVID-19 gerelateerde overtreding(en) spuwen naar/ of op lichaam dan wel naar op /of het gezicht/hoofd

Gepubliceerd op 4 september 2021 om 16:36

Nu we dit weekend weer met de bekercompetitie starten en aan het einde van deze maand met de competitie van start gaan, is de kans weer aanwezig om als voetbalvereniging/trainer of speler betrokken te raken bij een tuchtzaak.

Secretarissen van amateurverenigingen doen er verstandig aan om aandacht te besteden aan de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal seizoen 2021/2022 en hun leden te attenderen op het feit dat er aan de handleiding een paragraaf is toegevoegd voor overtredingen die verband houden met het COVID-19 virus.

In het kort gezegd komt het op neer dat indien er sprake is van een overtreding (met name het spuwen op of naar het lichaam dan wel op of naar het hoofd/gezicht) én het COVID-19 virus op het moment van het begaan van de overtreding een dermate risico vormt én er kans op een besmetting is, er strengere richtlijnen c.q. straffen worden gehanteerd. Er vindt dan veelal een fikse verhoging van de straffen/schikkingsvoorstellen plaats. 

 

Daarnaast wordt het ook strafbaar gesteld indien een speler aan een wedstrijd deelneemt terwijl hij besmet is met de COVID-19 virus (schikkingsvoorstel: 12 maanden schorsing) dan wel in afwachting is van een testuitslag (schikkingsvoorstel: 3 maanden).  

 

Om te voorkomen dat uw spelers niet tijdig of onvolledig zijn geïnformeerd kunnen secretarissen vanaf heden vrijblijvend en kosteloos bij Hulpbijvoetbaltuchtzaken (via de e-mail info@hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl) een overzicht van de veranderingen opvragen. 

 

Daarnaast biedt Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl ook dit seizoen weer de mogelijkheid aan om uw vereniging/trainers/spelers te informeren over de door de KNVB gehanteerde richtlijnen bij overtredingen en/of bij te staan bij tuchtzaken. 

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.