Voorlichting tuchtzaken voor amateurvoetballers

Volgende week start de competitie voor de meeste amateurvoetballers. De kans is dan  aanwezig dat je als voetballer in aanraking komt met het tuchtrecht van de KNVB. De meeste amateurvoetballers hebben geen idee welke straffen de Aanklager van de KNVB als schikkingsvoorstel kan opleggen voor een gemaakte overtreding. Wat gebeurt er nu als je een rode kaart krijgt en wat zijn de straffen die bij een bepaalde strafcode horen? In een bijeenkomst van 1,5 a 2 uur op locatie licht ik deze punten nader toe en leg ik uit wat de consequenties kunnen zijn van overtredingen (wangedrag of misdragingen op het voetbalveld). Wilt u als vereniging uw spelers ook een stukje bewuster maken van het tuchtreglement van de KNVB? Neem dan geheel vrijblijvend d.m.v. onderstaande formulier contact met mij op voor meer informatie.   

Lees meer »

De soap van het Noorden

In het district Noord wordt het wel de soap van het Noorden genoemd. Eind oktober verkreeg voormalig speler van vv Nieuw Buinen een overschrijving naar WVV op basis van de regel dat hij een jaar lang niet voor vv Nieuw Buinen had gespeeld. Buurke speelde zijn eerste wedstrijd voor WVV notabene tegen vv Nieuw Buinen. WVV won die wedstrijd met 8-0, Buurke scoorde 5x. Het bestuur van vv Nieuw Buinen nam contact met mij op of Buurke wel speelgerechtigd zou zijn. In samenspraak met vv Nieuw Buinen werd een brief opgesteld voor de Aanklager waarin we verzochten de zaak te onderzoeken en te bepalen dat de wedstrijd diende te worden overgespeeld. De Aanklager oordeelde dat, hoewel de afdeling overschrijvingen een fout had gemaakt (aangezien uit ons bewijsmateriaal overduidelijk bleek dat Buurke nog in december 2017 voor vv Groningen had gespeeld), WVV en Buurke geen verwijt kon worden gemaakt en er dus geen sprake van schuld of nalatigheid was. De voorwaarde om de zaak te kunnen onderzoeken. Daar nam vv Nieuw Buinen geen genoegen mee en dus stelden we half november een brief op aan het bestuur Amateurvoetbal waarbij we een klacht indienden vanwege het feit dat de KNVB zich niet aan haar eigen regels houdt en dat vanwege een ongerechtigde speler deze wedstrijd overnieuw moest worden gespeeld. Lange tijd bleef het stil totdat de secretaris een telefoontje kreeg van de KNVB dat er een reactie zou komen per e-mail. De inhoud was kort maar krachtig. Het bestuur amateurvoetbal erkende dat het reglement overschrijvingsbepalingen niet juist is toegepast betreffende de speler en dat naar aanleiding daarvan werd besloten om de wedstrijden van WVV waaraan deze speler heeft deelgenomen gelijk te stellen met het niet spelen van een wedstrijd. Dit betrof onder meer de wedstrijd vv Nieuw Buinen - WVV d.d. 28 oktober 2018.

Lees meer »

Mag Aanklager een reeds aanvaard schikkingsvoorstel rectificeren volgens het RTA

Volgens een column van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van enige weken geleden accepteren verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE. Welnu, onderstaand een reden waarom er geen NEE wordt geaccepteerd.  Nadat een voetballer van een Haagse vereniging het schikkingsvoorstel van de Aanklager regio West conform art. 61 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (hierna: RTA) heeft aanvaard, komt de Aanklager ruim 1,5 week na aanvaarding met een rectificatie van het schikkingsvoorstel. Wat is het geval. De Aanklager merkt in een andere procedure dat zijn secretaris een enorme blunder heeft gemaakt en de ingangsdatum van de straf (= 18  maanden schorsing) laat ingang op 24 oktober 2017 in plaats van 2018. Als reden geeft de Aanklager op dat het evident is voor alle partijen (en ook voor derden) dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt. Als gemachtigde van deze voetballer vraag ik de Aanklager op grond van welk artikel van het RTA hij meent dit reeds door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel mag rectificeren. Immers, op basis van art. 61 RTA wordt door aanvaarding van het schikkingsvoorstel de straf onherroepelijk, bindend en is er geen beroep meer mogelijk. Conform art. 86 RTA zijn schikkingsvoorstellen onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zodra de termijn voor aanvaarding is verstreken. Het lijkt mij dat dit ook voor de Aanklager geldt. Anders dan het wetboek van strafrecht kent de RTA geen artikel waardoor rectificatie van uitspraken van tuchtorganen mogelijk is. De Aanklager wenst niet in te gaan op mijn vraag. Nadat ik uitvoerig bezwaar maak, komt de Aanklager dan toch met twee artikelen die echter geen enkele rechtsgrond bieden om het schikkingsvoorstel te rectificeren. Er gaan diverse e-mails over en weer. De Aanklager weigert gehoor te geven aan de tenuitvoerlegging van de straf zoals in eerste instantie is aanvaard. Namens de voetballer heb ik inmiddels een klacht ingediend bij het Bestuur Amateurvoetbal vanwege het feit dat er geen gehoor wordt gegeven aan het naleven van het eigen Tuchtreglement. Het mag dan volgens de Aanklager evident zijn dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt, maar dit is te wijten aan de nalatigheid en onzorgvuldig handelen van de secretaris van de Aanklager. Het kan niet zo zijn dat de Aanklager zonder enige rechtsgrond een door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel ineens kan rectificeren. Dat er een foutieve ingangsdatum is vermeld en de straf derhalve slechts gedeeltelijk  ten uitvoer kan worden gelegd, is te wijten aan de KNVB zelf. Als een vereniging of een speler een kennelijke verschrijving maakt, kan er ook niet meer worden gecorrigeerd! Dat de KNVB regelmatig verschrijvingen maakt en dit wegwuift dat het slechts om een omissie gaat en excuses aanbiedt, geeft hen volgens mij nog geen recht om zonder enig geldige rechtsgrond een schikkingsvoorstel dat onherroepelijk en bindend is geworden en waartegen geen beroep kan worden ingesteld te corrigeren. Het bestuur Amateurvoetbal heeft nog niet gereageerd. Ik begrijp inmiddels uit de laatste column van onze directeur Amateurvoetbal dat KNVB het druk heeft met onder meer circa 40 "probleemclubs" waaraan maar liefst 100 KNVB medewerkers werken. We wachten derhalve geduldig af.

Lees meer »

Column Rob Jacobs

Bovenstaande column van Rob Jacobs van vandaag slaat de spijker precies op zijn kop. Volgens de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee kunnen verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE accepteren en er zou maar een schorsing worden uitgesproken of de kort gedingen vliegen je om de oren in Zeist. Volgens Jan Dirk van der Zee wordt de KNVB Tuchtrechtspraak per definitie gezien als een instituut, waar je tegen aan kunt schoppen. Ik ben blijkbaar zo'n iemand die namens verenigingen en spelers tegen het instituut aanschopt. En dat doe ik niet om de KNVB tuchtorganen te pesten of omdat ik geen NEE kan accepteren. Dat doe ik namens verenigingen en/of spelers omdat de Tuchtorganen ook fouten maken, niet altijd consequent zijn en regelmatig een uitspraak doen die niet correct is.  Als voorbeeld geef ik mijn recentste zaak van juni 2018 waar een vereniging in beroep gaat van een opgelegde straf van de Tuchtcommissie. In de uitspraak verzuimt de Tuchtcommissie de vereiste termijn voor het voorwaardelijk uit de competitie op te nemen. De Aanklager had als advies gegeven : voorwaardelijk uit de competitie hangende het seizoen.

Lees meer »

Voorlichting tuchtzaken voor amateurvoetballers

Volgende week start de competitie voor de meeste amateurvoetballers. De kans is dan  aanwezig dat je als voetballer in aanraking komt met het tuchtrecht van de KNVB. De meeste amateurvoetballers hebben geen idee welke straffen de Aanklager van de KNVB als schikkingsvoorstel kan opleggen voor een gemaakte overtreding. Wat gebeurt er nu als je een rode kaart krijgt en wat zijn de straffen die bij een bepaalde strafcode horen? In een bijeenkomst van 1,5 a 2 uur op locatie licht ik deze punten nader toe en leg ik uit wat de consequenties kunnen zijn van overtredingen (wangedrag of misdragingen op het voetbalveld). Wilt u als vereniging uw spelers ook een stukje bewuster maken van het tuchtreglement van de KNVB? Neem dan geheel vrijblijvend d.m.v. onderstaande formulier contact met mij op voor meer informatie.   

Lees meer »

De soap van het Noorden

In het district Noord wordt het wel de soap van het Noorden genoemd. Eind oktober verkreeg voormalig speler van vv Nieuw Buinen een overschrijving naar WVV op basis van de regel dat hij een jaar lang niet voor vv Nieuw Buinen had gespeeld. Buurke speelde zijn eerste wedstrijd voor WVV notabene tegen vv Nieuw Buinen. WVV won die wedstrijd met 8-0, Buurke scoorde 5x. Het bestuur van vv Nieuw Buinen nam contact met mij op of Buurke wel speelgerechtigd zou zijn. In samenspraak met vv Nieuw Buinen werd een brief opgesteld voor de Aanklager waarin we verzochten de zaak te onderzoeken en te bepalen dat de wedstrijd diende te worden overgespeeld. De Aanklager oordeelde dat, hoewel de afdeling overschrijvingen een fout had gemaakt (aangezien uit ons bewijsmateriaal overduidelijk bleek dat Buurke nog in december 2017 voor vv Groningen had gespeeld), WVV en Buurke geen verwijt kon worden gemaakt en er dus geen sprake van schuld of nalatigheid was. De voorwaarde om de zaak te kunnen onderzoeken. Daar nam vv Nieuw Buinen geen genoegen mee en dus stelden we half november een brief op aan het bestuur Amateurvoetbal waarbij we een klacht indienden vanwege het feit dat de KNVB zich niet aan haar eigen regels houdt en dat vanwege een ongerechtigde speler deze wedstrijd overnieuw moest worden gespeeld. Lange tijd bleef het stil totdat de secretaris een telefoontje kreeg van de KNVB dat er een reactie zou komen per e-mail. De inhoud was kort maar krachtig. Het bestuur amateurvoetbal erkende dat het reglement overschrijvingsbepalingen niet juist is toegepast betreffende de speler en dat naar aanleiding daarvan werd besloten om de wedstrijden van WVV waaraan deze speler heeft deelgenomen gelijk te stellen met het niet spelen van een wedstrijd. Dit betrof onder meer de wedstrijd vv Nieuw Buinen - WVV d.d. 28 oktober 2018.

Lees meer »

Mag Aanklager een reeds aanvaard schikkingsvoorstel rectificeren volgens het RTA

Volgens een column van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van enige weken geleden accepteren verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE. Welnu, onderstaand een reden waarom er geen NEE wordt geaccepteerd.  Nadat een voetballer van een Haagse vereniging het schikkingsvoorstel van de Aanklager regio West conform art. 61 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (hierna: RTA) heeft aanvaard, komt de Aanklager ruim 1,5 week na aanvaarding met een rectificatie van het schikkingsvoorstel. Wat is het geval. De Aanklager merkt in een andere procedure dat zijn secretaris een enorme blunder heeft gemaakt en de ingangsdatum van de straf (= 18  maanden schorsing) laat ingang op 24 oktober 2017 in plaats van 2018. Als reden geeft de Aanklager op dat het evident is voor alle partijen (en ook voor derden) dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt. Als gemachtigde van deze voetballer vraag ik de Aanklager op grond van welk artikel van het RTA hij meent dit reeds door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel mag rectificeren. Immers, op basis van art. 61 RTA wordt door aanvaarding van het schikkingsvoorstel de straf onherroepelijk, bindend en is er geen beroep meer mogelijk. Conform art. 86 RTA zijn schikkingsvoorstellen onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zodra de termijn voor aanvaarding is verstreken. Het lijkt mij dat dit ook voor de Aanklager geldt. Anders dan het wetboek van strafrecht kent de RTA geen artikel waardoor rectificatie van uitspraken van tuchtorganen mogelijk is. De Aanklager wenst niet in te gaan op mijn vraag. Nadat ik uitvoerig bezwaar maak, komt de Aanklager dan toch met twee artikelen die echter geen enkele rechtsgrond bieden om het schikkingsvoorstel te rectificeren. Er gaan diverse e-mails over en weer. De Aanklager weigert gehoor te geven aan de tenuitvoerlegging van de straf zoals in eerste instantie is aanvaard. Namens de voetballer heb ik inmiddels een klacht ingediend bij het Bestuur Amateurvoetbal vanwege het feit dat er geen gehoor wordt gegeven aan het naleven van het eigen Tuchtreglement. Het mag dan volgens de Aanklager evident zijn dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt, maar dit is te wijten aan de nalatigheid en onzorgvuldig handelen van de secretaris van de Aanklager. Het kan niet zo zijn dat de Aanklager zonder enige rechtsgrond een door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel ineens kan rectificeren. Dat er een foutieve ingangsdatum is vermeld en de straf derhalve slechts gedeeltelijk  ten uitvoer kan worden gelegd, is te wijten aan de KNVB zelf. Als een vereniging of een speler een kennelijke verschrijving maakt, kan er ook niet meer worden gecorrigeerd! Dat de KNVB regelmatig verschrijvingen maakt en dit wegwuift dat het slechts om een omissie gaat en excuses aanbiedt, geeft hen volgens mij nog geen recht om zonder enig geldige rechtsgrond een schikkingsvoorstel dat onherroepelijk en bindend is geworden en waartegen geen beroep kan worden ingesteld te corrigeren. Het bestuur Amateurvoetbal heeft nog niet gereageerd. Ik begrijp inmiddels uit de laatste column van onze directeur Amateurvoetbal dat KNVB het druk heeft met onder meer circa 40 "probleemclubs" waaraan maar liefst 100 KNVB medewerkers werken. We wachten derhalve geduldig af.

Lees meer »

Column Rob Jacobs

Bovenstaande column van Rob Jacobs van vandaag slaat de spijker precies op zijn kop. Volgens de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee kunnen verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE accepteren en er zou maar een schorsing worden uitgesproken of de kort gedingen vliegen je om de oren in Zeist. Volgens Jan Dirk van der Zee wordt de KNVB Tuchtrechtspraak per definitie gezien als een instituut, waar je tegen aan kunt schoppen. Ik ben blijkbaar zo'n iemand die namens verenigingen en spelers tegen het instituut aanschopt. En dat doe ik niet om de KNVB tuchtorganen te pesten of omdat ik geen NEE kan accepteren. Dat doe ik namens verenigingen en/of spelers omdat de Tuchtorganen ook fouten maken, niet altijd consequent zijn en regelmatig een uitspraak doen die niet correct is.  Als voorbeeld geef ik mijn recentste zaak van juni 2018 waar een vereniging in beroep gaat van een opgelegde straf van de Tuchtcommissie. In de uitspraak verzuimt de Tuchtcommissie de vereiste termijn voor het voorwaardelijk uit de competitie op te nemen. De Aanklager had als advies gegeven : voorwaardelijk uit de competitie hangende het seizoen.

Lees meer »
September 2021
September 2019

Voorlichting tuchtzaken voor amateurvoetballers

Volgende week start de competitie voor de meeste amateurvoetballers. De kans is dan  aanwezig dat je als voetballer in aanraking komt met het tuchtrecht van de KNVB. De meeste amateurvoetballers hebben geen idee welke straffen de Aanklager van de KNVB als schikkingsvoorstel kan opleggen voor een gemaakte overtreding. Wat gebeurt er nu als je een rode kaart krijgt en wat zijn de straffen die bij een bepaalde strafcode horen? In een bijeenkomst van 1,5 a 2 uur op locatie licht ik deze punten nader toe en leg ik uit wat de consequenties kunnen zijn van overtredingen (wangedrag of misdragingen op het voetbalveld). Wilt u als vereniging uw spelers ook een stukje bewuster maken van het tuchtreglement van de KNVB? Neem dan geheel vrijblijvend d.m.v. onderstaande formulier contact met mij op voor meer informatie.   

Lees meer »
Januari 2019

De soap van het Noorden

In het district Noord wordt het wel de soap van het Noorden genoemd. Eind oktober verkreeg voormalig speler van vv Nieuw Buinen een overschrijving naar WVV op basis van de regel dat hij een jaar lang niet voor vv Nieuw Buinen had gespeeld. Buurke speelde zijn eerste wedstrijd voor WVV notabene tegen vv Nieuw Buinen. WVV won die wedstrijd met 8-0, Buurke scoorde 5x. Het bestuur van vv Nieuw Buinen nam contact met mij op of Buurke wel speelgerechtigd zou zijn. In samenspraak met vv Nieuw Buinen werd een brief opgesteld voor de Aanklager waarin we verzochten de zaak te onderzoeken en te bepalen dat de wedstrijd diende te worden overgespeeld. De Aanklager oordeelde dat, hoewel de afdeling overschrijvingen een fout had gemaakt (aangezien uit ons bewijsmateriaal overduidelijk bleek dat Buurke nog in december 2017 voor vv Groningen had gespeeld), WVV en Buurke geen verwijt kon worden gemaakt en er dus geen sprake van schuld of nalatigheid was. De voorwaarde om de zaak te kunnen onderzoeken. Daar nam vv Nieuw Buinen geen genoegen mee en dus stelden we half november een brief op aan het bestuur Amateurvoetbal waarbij we een klacht indienden vanwege het feit dat de KNVB zich niet aan haar eigen regels houdt en dat vanwege een ongerechtigde speler deze wedstrijd overnieuw moest worden gespeeld. Lange tijd bleef het stil totdat de secretaris een telefoontje kreeg van de KNVB dat er een reactie zou komen per e-mail. De inhoud was kort maar krachtig. Het bestuur amateurvoetbal erkende dat het reglement overschrijvingsbepalingen niet juist is toegepast betreffende de speler en dat naar aanleiding daarvan werd besloten om de wedstrijden van WVV waaraan deze speler heeft deelgenomen gelijk te stellen met het niet spelen van een wedstrijd. Dit betrof onder meer de wedstrijd vv Nieuw Buinen - WVV d.d. 28 oktober 2018.

Lees meer »
December 2018

Mag Aanklager een reeds aanvaard schikkingsvoorstel rectificeren volgens het RTA

Volgens een column van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van enige weken geleden accepteren verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE. Welnu, onderstaand een reden waarom er geen NEE wordt geaccepteerd.  Nadat een voetballer van een Haagse vereniging het schikkingsvoorstel van de Aanklager regio West conform art. 61 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (hierna: RTA) heeft aanvaard, komt de Aanklager ruim 1,5 week na aanvaarding met een rectificatie van het schikkingsvoorstel. Wat is het geval. De Aanklager merkt in een andere procedure dat zijn secretaris een enorme blunder heeft gemaakt en de ingangsdatum van de straf (= 18  maanden schorsing) laat ingang op 24 oktober 2017 in plaats van 2018. Als reden geeft de Aanklager op dat het evident is voor alle partijen (en ook voor derden) dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt. Als gemachtigde van deze voetballer vraag ik de Aanklager op grond van welk artikel van het RTA hij meent dit reeds door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel mag rectificeren. Immers, op basis van art. 61 RTA wordt door aanvaarding van het schikkingsvoorstel de straf onherroepelijk, bindend en is er geen beroep meer mogelijk. Conform art. 86 RTA zijn schikkingsvoorstellen onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zodra de termijn voor aanvaarding is verstreken. Het lijkt mij dat dit ook voor de Aanklager geldt. Anders dan het wetboek van strafrecht kent de RTA geen artikel waardoor rectificatie van uitspraken van tuchtorganen mogelijk is. De Aanklager wenst niet in te gaan op mijn vraag. Nadat ik uitvoerig bezwaar maak, komt de Aanklager dan toch met twee artikelen die echter geen enkele rechtsgrond bieden om het schikkingsvoorstel te rectificeren. Er gaan diverse e-mails over en weer. De Aanklager weigert gehoor te geven aan de tenuitvoerlegging van de straf zoals in eerste instantie is aanvaard. Namens de voetballer heb ik inmiddels een klacht ingediend bij het Bestuur Amateurvoetbal vanwege het feit dat er geen gehoor wordt gegeven aan het naleven van het eigen Tuchtreglement. Het mag dan volgens de Aanklager evident zijn dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt, maar dit is te wijten aan de nalatigheid en onzorgvuldig handelen van de secretaris van de Aanklager. Het kan niet zo zijn dat de Aanklager zonder enige rechtsgrond een door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel ineens kan rectificeren. Dat er een foutieve ingangsdatum is vermeld en de straf derhalve slechts gedeeltelijk  ten uitvoer kan worden gelegd, is te wijten aan de KNVB zelf. Als een vereniging of een speler een kennelijke verschrijving maakt, kan er ook niet meer worden gecorrigeerd! Dat de KNVB regelmatig verschrijvingen maakt en dit wegwuift dat het slechts om een omissie gaat en excuses aanbiedt, geeft hen volgens mij nog geen recht om zonder enig geldige rechtsgrond een schikkingsvoorstel dat onherroepelijk en bindend is geworden en waartegen geen beroep kan worden ingesteld te corrigeren. Het bestuur Amateurvoetbal heeft nog niet gereageerd. Ik begrijp inmiddels uit de laatste column van onze directeur Amateurvoetbal dat KNVB het druk heeft met onder meer circa 40 "probleemclubs" waaraan maar liefst 100 KNVB medewerkers werken. We wachten derhalve geduldig af.

Lees meer »
Oktober 2018

Column Rob Jacobs

Bovenstaande column van Rob Jacobs van vandaag slaat de spijker precies op zijn kop. Volgens de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee kunnen verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE accepteren en er zou maar een schorsing worden uitgesproken of de kort gedingen vliegen je om de oren in Zeist. Volgens Jan Dirk van der Zee wordt de KNVB Tuchtrechtspraak per definitie gezien als een instituut, waar je tegen aan kunt schoppen. Ik ben blijkbaar zo'n iemand die namens verenigingen en spelers tegen het instituut aanschopt. En dat doe ik niet om de KNVB tuchtorganen te pesten of omdat ik geen NEE kan accepteren. Dat doe ik namens verenigingen en/of spelers omdat de Tuchtorganen ook fouten maken, niet altijd consequent zijn en regelmatig een uitspraak doen die niet correct is.  Als voorbeeld geef ik mijn recentste zaak van juni 2018 waar een vereniging in beroep gaat van een opgelegde straf van de Tuchtcommissie. In de uitspraak verzuimt de Tuchtcommissie de vereiste termijn voor het voorwaardelijk uit de competitie op te nemen. De Aanklager had als advies gegeven : voorwaardelijk uit de competitie hangende het seizoen.

Lees meer »
September 2018
Augustus 2018